wz
hlavicka

OBECNÍ ÚŘAD

Zastupitelstvo obce:

Starosta : Mgr.Pavel Šprinz

Místostarosta : Ing.Marcell Kubaník

Předseda finančního výboru: Ing.Jan Riedich

Předseda kontrolního výboru: Pavel Říman

Předseda stavebního výboru: František Šustek

Předseda sociálního výboru: Mgr.Eva Janošová

Předseda výboru pro lesní hospodářství: Ladislav Kmínek

Předseda sboru pro občanské záležitosti: Alena Špicarová

Další členové ZO:

Mgr.Jiří Kuzník – člen kontrolního výboru

Zdeněk Janoš – člen finančního výboru

Pavel Gašparik – člen výboru pro lesní hospodářství

© Miroslav Zacpal